Zagłębie Lubin | Official site | Polish Champion 1991, 2007

Akredytacje dziennikarskie (jesień 2016)

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH PRZEZ ZAGŁĘBIE LUBIN SA NA RUNDĘ JESIENNĄ SEZONU 2016/17 ROZGRYWEK EKSTRAKLASY:

1. Akredytacja:

1. Przyznawana jest zarówno na jedną rundę rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
3. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
4. Akredytacje na mecze ekstraklasy, Pucharu Polski, a także mecze towarzyskie są przyznawane przez rzecznika prasowego Zagłębia Lubin SA na podstawie wniosków akredytacyjnych.
5. Wnioski o akredytacje na piłkarską rundę jesienną należy składać najpóźniej do dnia: 14 lipca 2016 roku.
6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym mecz piłkarski. Na każdym wniosku powinny znajdować się: pieczątka firmowa i podpis redaktora naczelnego bądź kierownika działu sportowego redakcji. W przypadku ich braku, wniosek nie zostanie przyjęty. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: akredytacje@zaglebie.com
8. Formularze akredytacji dostępne są na oficjalnej witrynie internetowej Zagłębie Lubin SA w specjalnej zakładce : Akredytacje.
9. Wszelkie serwisy internetowe, z wyjątkiem oficjalnej strony Zagłębia Lubin SA i przedstawicieli patronów medialnych mogą w swych wnioskach ubiegać się o wyłącznie jedną akredytację dziennikarską oraz jedną akredytację fotoreporterską.
10. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się o wyłącznie jedną akredytację fotoreporterską.
11. Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji. W pierwszej kolejności akredytacje zostaną przyznane:
a) patronom medialnym Klubu,
b) podmiotom, które posiadają osobowość prawną. (W przypadku ewentualnych wątpliwości Klub poprosi o dodatkowe informacje),
c) pozostałym mediom - według kolejności otrzymanych przez Klub wniosków akredytacyjnych.
12. Akredytacje na rundę jesienną sezonu 2016/17 będą wydawane w formie specjalnych kart, najpóźniej na dwa dni przed terminem pierwszego meczu ligowego, rozgrywanego na Stadionie Zagłębia - po wcześniejszej konsultacji z rzecznikiem prasowym. Akredytacje jednorazowe będą wydawane na 2 godziny przed rozpoczęciem meczu. Termin odbierania akredytacji upływa 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.
14. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową.

Akredytacje przyznane na mecze ekstraklasy upoważniają do wstępu na mecze Pucharu Polski.

2. Uwaga: Zasady regulujące pracę mediów podczas meczów ekstraklasy dostępne: TUTAJ.


3. Rodzaje akredytacji:

a) Akredytacja prasowa:

1. O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w loży prasowej.
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów po meczach w strefach wyznaczonych przez Klub.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
5. Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów na murawie przed rozpoczęciem i w trakcie trwania meczu.

b) Akredytacja foto

1. Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych.
2. Oznakowanie: kamizelki z napisem FOTO. Kamizelki pobierane są na podstawie akredytacji w punkcie odbioru akredytacji Zagłębia Lubin SA.
3. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
4. Upoważnia do pracy w strefach foto.

c) Akredytacja TV

1. Przyznawana operatorom kamer raz dziennikarzom TV, spoza grupy: PS (producent sygnału) oraz PP (posiadający prawa).
2. Oznakowanie: kamizelki z napisem TV. Kamizelki pobierane są na podstawie akredytacji w punkcie odbioru akredytacji Zagłębia Lubin SA.
3. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
4. Upoważnia do pracy w wyznaczonych strefach.
5. Dziennikarze są zobowiązani do nagrywania rozmów z piłkarzami, trenerami, bądź przedstawicielami klubu na tle ścianki sponsorskiej. W przypadku, gdy przedstawiciele mediów nie dostosują się do tego punktu, klub ma prawo obciążyć daną stację karą w wysokości równej karze, jaką Zagłębie Lubin SA zostanie obciążone przez organizatora rozgrywek.
6. Media Posiadające Prawa (PP) i Nie Posiadające Praw (TV) mają bezwzględny zakaz filmowania Pola Gry.

* Fotoreporterzy oraz operatorzy i dziennikarze TV zobowiązani są do pobierania kamizelek.

4. Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia oraz kar:

1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

5. Główne zasady obsługi prasowej: 

1. Prosimy dziennikarzy o parkowanie aut w miejscu przeznaczonym dla przedstawicieli mediów. Akredytacja upoważnia do wjazdu Parking Media.
2. Akredytacje będą wydawane w Centrum Prasowym klubu po okazaniu legitymacji prasowej. Dziennikarze mają wstęp na Trybunę Prasową do strefy PRESS ZONE oraz do Centrum Prasowego.
3. Fotoreporterzy posiadający akredytację FOTO zgłaszają się do punktu wydawania akredytacji po odbiór kamizelki, który następuje po wpisaniu się na listę. Wydający kamizelki spisuje dane reportera, stąd wymóg posiadania dowodu tożsamości. Kamizelki są ponumerowane. Zwrot po zakończeniu spotkania w Centrum Prasowym (1 piętro). Fotoreporterzy mają wstęp na murawę poza oznaczone za bramkami linie, do PRESS ZONE oraz na konferencję pomeczową.


Organizator ma prawo odbioru przyznanych akredytacji w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.

W dniu meczu prosimy o jak najszybsze przybycie na Stadion Zagłębia. Akredytacje wydawane będą 2 godz. przed rozpoczęciem meczu. Wydawanie akredytacji kończy się 15 minut przed rozpoczęciem danego spotkania. Konferencje prasowe odbywają się w Sali Konferencyjnej w siedzibie klubu (1 piętro). Istnieje możliwość pobierania sygnału dźwiękowego z konferencji prasowej (kabel „XLR”). Po zakończeniu konferencji z udziałem obu szkoleniowców, dziennikarze przechodzą do Centrum Prasowego gdzie mają do dyspozycji kilkanaście stanowisk z możliwością podłączenia się do sieci bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi. Na stadionie fotoreporterzy oraz dziennikarze mogą korzystać z otwartego Internetu Wi-Fi. Każdej redakcji przyznane zostaną dwie akredytacje (1 dziennikarz + 1 fotoreporter lub operator kamery). Lista dziennikarzy, którym przyznano akredytacje zostanie opublikowana 28 lutego na łamach oficjalnej strony internetowej klubu.


6. Strefy na stadionie: